DOKUMENTY

Dokumenty korporacyjne:

 

Aktualny Statut Spółki (po ZWZA z dnia 29.07.2016 roku) Pobierz PDF rozmiar: 212.4 KB
Aktualny Odpis z Rejestru Przedsiębiorców (z dnia 01.09.2016) Pobierz PDF rozmiar: 18.4 KB
Dokument Informacyjny Novavis S.A. dla akcji serii A i B Pobierz PDF rozmiar: 1.7 MB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz PDF rozmiar: 431.0 KB
Regulamin Rady Nadzorczej Novavis S.A. Pobierz PDF rozmiar: 459.9 KB