ESPI 8/2013: Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku spółka Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 765.000 sztuk akcji, co stanowiło 27,81% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 27,81% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 1.314.000 sztuk akcji, co stanowi 47,78% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 7/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku Pani Hanna Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pani Hanna Stachura posiadała 686.000 sztuk akcji, co stanowiło 24,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 24,95% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pani Hanna Stachura posiada 137.000 sztuk akcji, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 6/2013: Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku Pani Hanna Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pani Hanna Stachura posiadała 686.000 sztuk akcji, co stanowiło 24,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 24,95% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pani Hanna Stachura posiada 137.000 sztuk akcji, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 5/2013: Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 18 września 2013 roku Spółka otrzymała od spółki Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 18 września 2013 roku spółka Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 135.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 630.000 sztuk akcji co stanowiło 22,909% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 22,909% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 765.000 sztuk akcji co stanowi 27,81% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 27,81% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 4/2013: Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 18 września 2013 roku Spółka otrzymała od Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 18 września 2013 roku spółka Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 135.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 630.000 sztuk akcji co stanowiło 22,909% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 22,909% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 765.000 sztuk akcji co stanowi 27,81% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 27,81% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 3/2013: Transakcja zakupu akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 23 lipca 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 19 lipca 2013 roku Pani Hanna Stachura nabyła łącznie 86.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A., za cenę 96.000 zł.

Przed zakupem akcji Pani Hanna Stachura posiadała 600.000 sztuk akcji co stanowiło 21,80% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 21,80% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pani Hanna Stachura posiada 686.000 sztuk akcji co stanowi 24,94% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 24,94% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 2/2013: Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 18 lipca 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 18 lipca 2013 roku Prezes Zarządu Wojciech Żak, nabył łącznie 100.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A., za cenę 100.000 zł.

Przed zakupem akcji Pan Wojciech Żak posiadał 520.000 sztuk akcji co stanowiło 18,91% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 18,91% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pan Wojciech Żak posiada 620.000 sztuk akcji co stanowi 22,55% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 22,55% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 1/2013: Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 18 lipca 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 18 lipca 2013 roku Prezes Zarządu Wojciech Żak, nabył łącznie 100.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A., za cenę 100.000 zł.

Przed zakupem akcji Pan Wojciech Żak posiadał 520.000 sztuk akcji co stanowiło 18,91% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 18,91% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pan Wojciech Żak posiada 620.000 sztuk akcji co stanowi 22,55% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 22,55% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.