Baza wiedzy

Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego. To dzięki niej na Ziemi mogą istnieć rośliny, zwierzęta oraz my, ludzie. Słońce daje nam życiodajną energię, bez której nasza planeta byłaby miejscem niemożliwym do wytworzenia życia i niezmiernie niegościnnym.

Energię tę, która w czystej formie w kilkadziesiąt minut mogłaby zabezpieczyć roczne zapotrzebowanie ludzkości staramy się okiełznać, pozyskać i zmagazynować.

Korzyści jest wiele. Energia słoneczna jest limitowana jedynie przez czynniki geograficzne (ukształtowanie terenu, grubość warstwy ozonowej i inne). Jest źródłem czystym, w pełni ekologicznym – jej produkcja nie zostawia żadnych zanieczyszczeń, jakie pojawiają się na przykład przy produkcji energii z ropy naftowej, węgla czy innych nieekologicznych źródeł.

Dobrodziejstwa Słońca można wykorzystać na kilka sposobów. Obok konwersji fototermicznej i fotochemicznej pojawia się niezwykle interesujące użycie fotoogniw. Cały ten proces nazywamy konwersją fotowoltaiczną. Dzięki niej energię słoneczną w postaci bezpośredniej wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej. Do całego procesu niezbędne są ogniwa fotowoltaiczne – półprzewodniki produkowane głównie z krzemu (Si), ale także z germanu (Ge) i selenu (Se). W ogniwach następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.

Do konwersji fototermicznej stosuje się kolektory słoneczne. Ich zadaniem jest przekształcenie energii słonecznej w energię cieplną poprzez specjalną płytę absorpcyjną. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich ponad dwudziestopięcioletnią bezawaryjną pracę w naszych warunkach klimatycznych.

Oba opisane powyżej modele mogą być montowane w różnych miejscach, między innymi na dachach, elewacjach budynków lub bezpośrednio na ziemi. Instalacje fotowoltaiczne można spotkać obecnie na większości szerokości geograficznych. Kolektory słoneczne cieszą się szczególną popularnością w Europie.

Stan Prawny: Obecnie od kilku lat trwają nieustanne prace nad stworzeniem ustawy przybliżającej Polskę do standardów europejskich w kwestii zastosowania energii odnawialnej, w tym wykorzystania energii słonecznej. Ostateczny kształt ustawy o OZE (Odnawialnych Źródłach Energii) nie jest wciąż znany. Wpływ na to mają przedłużające się prace legislacyjne, w których uczestniczą przedstawiciele różnych gałęzi i branż związanych z pozyskiwaniem energii – tak tej niekonwencjonalnej, jak i konwencjonalnej – związanej z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł: węgla, gazu i tym podobnych.

Mapa średniego rocznego nasłonecznienia w Polsce (kWh/m2) udostępniona została przez Komisję Europejską na stronie http://re.jrc.ec.europa.eu.

Przydomowe siłownie wiatrowe to ekonomiczne i bardzo wydajne źródła energii, które pozwolą obniżyć rachunki za ogrzewanie i oświetlenie.

Z uwagi na to, iż „profesjonalne” elektrownie wiatrowe dostępne na rynku są bardzo drogie, wielu inwestorów rozpoczyna budowę wiatraków sposobem gospodarczym (we własnym zakresie). Takie rozwiązanie pozwala uzyskać źródło taniej energii elektrycznej, która z powodzeniem może być wykorzystywana do dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarskich, a także do ogrzewania wody. Należy mieć jednak na uwadze, iż właściwy dobór i wykonanie śmigła oraz prądnicy decydują o powodzeniu przedsięwzięcia. Kształt śmigła i jego kąt zaklinowania w zasadniczy sposób wpływają na moc uzyskiwaną z „wiatraka” – nawet niewielkie odstępstwo od kształtu i kąta optymalnego zaklinowania powodują, iż moc uzyskiwana z wiatraka będzie znacznie mniejsza od zakładanej. Podobnie jest w przypadku zastosowania niewłaściwej prądnicy. Tylko stosowanie wysokosprawnych prądnic z magnesami trwałymi pozwala efektywnie wykorzystać energię wiatru.