KONTAKT

Nazwa Spółki VOOLT Spółka Akcyjna (do dnia 24 maja 2021 roku Novavis Spółka Akcyjna)
Siedziba Spółki ul. Bartycka 26, Pawilon 58 (BudExpo), 00-716 Warszawa
Telefon +48 (22) 628 11 03
Fax +48 (22) 628 11 03
Adres poczty elektronicznej office@novavis.pl, kontakt@relacje.novavis.pl
Strona internetowa www.voolt.pl, www.relacje.novavis.pl
Podstawowy przedmiot działalności Wytwarzanie, Przesyłanie, Dystrybucja i Handel Energią Elektryczną
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu Numer KRS: 0000417992
NIP 521 362 91 96
REGON 146066939
Zarząd Spółki Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Animator rynku dla akcji spółki Novavis S.A.:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa