KONTAKT

Nazwa Spółki VOOLT Spółka Akcyjna (do dnia 24 maja 2021 roku Novavis Spółka Akcyjna)
Siedziba Spółki ul. Konstancińska 11, 00-942 Warszawa
Telefon +48 883 900 762
Adres poczty elektronicznej biuro@voolt.pl, kontakt@relacje.novavis.pl
Strona internetowa www.voolt.pl
Podstawowy przedmiot działalności Wytwarzanie, Przesyłanie, Dystrybucja i Handel Energią Elektryczną
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu Numer KRS: 0000417992
NIP 521 362 91 96
REGON 146066939
Zarząd Spółki Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Animator rynku dla akcji spółki VOOLT S.A.:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa