Raporty bieżące ESPI

Wszelkie raporty ESPI opublikowane dotychczas przez Novavis Spółkę Akcyjną dostępne są pod następującym adresem: LINK

 

Rok 2019:

ESPI 6/2019 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 5/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. LINK
ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 2/2019 Zwycięstwo w przetargu przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2019 Osiągnięcie istotnego etapu w realizacji umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK

 

Rok 2018:

ESPI 4/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. LINK
ESPI 2/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 1/2018 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK

Rok 2017:

ESPI 6/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2017 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. LINK
ESPI 2/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 1/2017 Informacja o podpisaniu umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK

Rok 2016:

ESPI 8/2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 7/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r. LINK
ESPI 6/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. LINK
ESPI 3/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 2/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2016 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK

Rok 2015:

ESPI 7/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. LINK
ESPI 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 4/2015 Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. LINK
ESPI 3/2015 Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnej LINK
ESPI 2/2015 Korekta raportu ESPI nr 11/2015 LINK
ESPI 11/2015 Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK

Rok 2014:

ESPI 10/2014 Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014 r. LINK
ESPI 8/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 7/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 6/2014 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
ESPI 5/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2014 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
ESPI 3/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 25.04.2014 r. LINK
ESPI 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK

Rok 2013:

ESPI 11/2013 Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 10/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
ESPI 9/2013 Przekroczenie progu 45% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 8/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited LINK
ESPI 7/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 6/2013 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta LINK
ESPI 5/2013 Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited LINK
ESPI 3/2013 Transakcja zakupu akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta LINK
ESPI 2/2013 Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK