Raporty bieżące ESPI

Wszelkie raporty ESPI opublikowane dotychczas przez VOOLT Spółkę Akcyjną (wcześniej Novavis Spółkę Akcyjną) dostępne są pod następującym adresem: LINK

Rok 2022:

ESPI 1/2022 Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. LINK

Rok 2021:

ESPI 17/2021 Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A. LINK
ESPI 16/2021 Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o. LINK
ESPI 15/2021 Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A. LINK
ESPI 14/2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A. LINK
ESPI 13/2021 Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects LINK
ESPI 12/2021 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku LINK
ESPI 10/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 9/2021 Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi LINK
ESPI 8/2021 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku LINK
ESPI 6/2021 Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych LINK
ESPI 5/2021 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej LINK
ESPI 4/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 3/2021 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis LINK
ESPI 2/2021/KOR Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku LINK
ESPI 2/2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis LINK
ESPI 1/2021 Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela LINK

Rok 2020:

ESPI 36/2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku LINK
ESPI 34/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 33/2020 Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi LINK
ESPI 32/2020 Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A. LINK
ESPI 31/2020 Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A. LINK
ESPI 30/2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 29/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 28/2020 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 27/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A. LINK
ESPI 26/2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej LINK
ESPI 25/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A. LINK
ESPI 24/2020 Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 23/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 22/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 21/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 20/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 19/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A. LINK
ESPI 18/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A. LINK
ESPI 17/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A. LINK
ESPI 16/2020 Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 15/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 14/2020 Podpisanie protokołu uzgodnień dotyczącego warunków transakcji LINK
ESPI 13/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 12/2020 Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów LINK
ESPI 11/2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku LINK
ESPI 9/2020 Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej LINK
ESPI 8/2020 Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej LINK
ESPI 7/2020 Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A. LINK
ESPI 6/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 5/2020 Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2020 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 3/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR LINK
ESPI 2/2020 Podpisanie listu intencyjnego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2020 Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023 LINK

Rok 2019:

ESPI 11/2019 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 10/2019 Podpisanie Umowy Konsorcjum EKOS Energy Poland LINK
ESPI 9/2019 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 8/2019 Podpisanie Listu Intencyjnego o zamiarze powołania konsorcjum EKOS Energy Poland LINK
ESPI 7/2019 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 6/2019 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 5/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. LINK
ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 2/2019 Zwycięstwo w przetargu przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2019 Osiągnięcie istotnego etapu w realizacji umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK

Rok 2018:

ESPI 4/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. LINK
ESPI 2/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 1/2018 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK

 

Rok 2017:

ESPI 6/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2017 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. LINK
ESPI 2/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 1/2017 Informacja o podpisaniu umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK

 

Rok 2016:

ESPI 8/2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. LINK
ESPI 7/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r. LINK
ESPI 6/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. LINK
ESPI 3/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 2/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2016 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK

 

Rok 2015:

ESPI 7/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. LINK
ESPI 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 4/2015 Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. LINK
ESPI 3/2015 Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnej LINK
ESPI 2/2015 Korekta raportu ESPI nr 11/2015 LINK
ESPI 11/2015 Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK

 

Rok 2014:

ESPI 10/2014 Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014 r. LINK
ESPI 8/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
ESPI 7/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 6/2014 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
ESPI 5/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2014 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
ESPI 3/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 25.04.2014 r. LINK
ESPI 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK

 

Rok 2013:

ESPI 11/2013 Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 10/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
ESPI 9/2013 Przekroczenie progu 45% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 8/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited LINK
ESPI 7/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 6/2013 Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta LINK
ESPI 5/2013 Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 4/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited LINK
ESPI 3/2013 Transakcja zakupu akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta LINK
ESPI 2/2013 Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. LINK
ESPI 1/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK