Raporty bieżące EBI

Wszelkie raporty EBI opublikowane dotychczas przez VOOLT Spółkę Akcyjną (wcześniej Novavis Spółkę Akcyjną) dostępne są pod następującym adresem: LINK

Rok 2022:

EBI 3/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku LINK
EBI 2/2022 Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A. LINK
EBI 1/2022 Raport miesięczny VOOLT S.A. za grudzień 2021 roku LINK

Rok 2021:

EBI 32/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za listopad 2021 roku LINK
EBI 31/2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku LINK
EBI 30/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za październik 2021 roku LINK
EBI 29/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za wrzesień 2021 roku LINK
EBI 28/2021 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego LINK
EBI 27/2021 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego LINK
EBI 26/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 25/2021 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku LINK
EBI 24/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za sierpień 2021 roku LINK
EBI 23/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 22/2021 List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do Akcjonariuszy LINK
EBI 21/2021 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku LINK
EBI 20/2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku LINK
EBI 19/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za lipiec 2021 roku LINK
EBI 18/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za czerwiec 2021 roku LINK
EBI 17/2021 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej LINK
EBI 16/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku LINK
EBI 15/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za maj 2021 roku LINK
EBI 14/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 13/2021 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej LINK
EBI 12/2021 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Emitenta LINK
EBI 11/2021 Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku LINK
EBI 10/2021 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2021 roku LINK
EBI 9/2021 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020 LINK
EBI 8/2021 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego LINK
EBI 7/2021 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 roku LINK
EBI 6/2021 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem LINK
EBI 5/2021 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 roku LINK
EBI 4/2021 Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku LINK
EBI 3/2021 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2021 roku LINK
EBI 2/2021 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku LINK
EBI 1/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku LINK

Rok 2020:

EBI 24/2020 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku LINK
EBI 23/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku LINK
EBI 22/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 21/2020 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A. LINK
EBI 20/2020 Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku LINK
EBI 19/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2020 roku LINK
EBI 18/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2020 roku LINK
EBI 17/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2020 roku LINK
EBI 16/2020 Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku LINK
EBI 15/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2020 roku LINK
EBI 14/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2020 roku LINK
EBI 13/2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku LINK
EBI 12/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2020 roku LINK
EBI 11/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 10/2020 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019 LINK
EBI 9/2020 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem LINK
EBI 8/2020 Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku LINK
EBI 7/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2020 roku LINK
EBI 6/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2020 roku LINK
EBI 5/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2020 roku LINK
EBI 4/2020 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku LINK
EBI 3/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2020 roku LINK
EBI 2/2020 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2019 roku LINK
EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku LINK

Rok 2019:

EBI 22/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2019 r. LINK
EBI 21/2019 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. LINK
EBI 20/2019 Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. LINK
EBI 19/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2019 r. LINK
EBI 18/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r. LINK
EBI 17/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2019 r. LINK
EBI 16/2019 Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. LINK
EBI 15/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2019 r. LINK
EBI 14/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2019 r. LINK
EBI 13/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. LINK
EBI 12/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2019 r. LINK
EBI 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 10/2019 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2018 LINK
EBI 9/2019 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem LINK
EBI 8/2019 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. LINK
EBI 7/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2019 r. LINK
EBI 6/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2019 r. LINK
EBI 5/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2019 r. LINK
EBI 4/2019 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. LINK
EBI 3/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2019 r. LINK
EBI 2/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2018 r. LINK
EBI 1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku LINK

 

Rok 2018:

EBI 21/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2018 r. LINK
EBI 20/2018 Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. LINK
EBI 19/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2018 r. LINK
EBI 18/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2018 r. LINK
EBI 17/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2018 r. LINK
EBI 16/2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. LINK
EBI 15/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2018 r. LINK
EBI 14/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2018 r. LINK
EBI 13/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. LINK
EBI 12/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2018 r. LINK
EBI 11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 10/2018 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2017 LINK
EBI 9/2018 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem LINK
EBI 8/2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. LINK
EBI 7/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2018 r. LINK
EBI 6/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2018 r. LINK
EBI 5/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2018 r. LINK
EBI 4/2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. LINK
EBI 3/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2018 r. LINK
EBI 2/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2017 r. LINK
EBI 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku LINK

Rok 2017:

EBI 21/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2017 r. LINK
EBI 20/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. LINK
EBI 19/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2017 r. LINK
EBI 18/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2017 r. LINK
EBI 17/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2017 r. LINK
EBI 16/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. LINK
EBI 15/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2017 r. LINK
EBI 14/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2017 r. LINK
EBI 13/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. LINK
EBI 12/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2017 r. LINK
EBI 11/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 10/2017 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2016 LINK
EBI 9/2017 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem LINK
EBI 8/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. LINK
EBI 7/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2017 r. LINK
EBI 6/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2017 r. LINK
EBI 5/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2017 r. LINK
EBI 4/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. LINK
EBI 3/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2017 r. LINK
EBI 2/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2016 r. LINK
EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku LINK

 

Rok 2016:

EBI 35/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2016 r. LINK
EBI 34/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. LINK
EBI 33/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2016 r. LINK
EBI 32/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2016 r. LINK
EBI 31/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2016 r. LINK
EBI 30/2016 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 29/2016 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą LINK
EBI 28/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. LINK
EBI 27/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2016 r. LINK
EBI 26/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r. LINK
EBI 25/2016 Uzupełnienie i korekta Raportu Rocznego za 2015 rok LINK
EBI 24/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2016 r. LINK
EBI 23/2016 Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 20/2016 LINK
EBI 22/2016 Sprostowanie do raportu bieżącego RB 18/2016 LINK
EBI 21/2016 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015 LINK
EBI 20/2016 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 19/2016 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 18/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach LINK
EBI 17/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2016 r. LINK
EBI 16/2016 Wniosek Zarządu o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2016 roku LINK
EBI 15/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 14/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego LINK
EBI 13/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. LINK
EBI 12/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2016 r. LINK
EBI 11/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki LINK
EBI 10/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2016 r. LINK
EBI 9/2016 Zamknięcie subskrypcji akcji serii E LINK
EBI 8/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2016 r. LINK
EBI 7/2016 Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny” LINK
EBI 6/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. LINK
EBI 5/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r. LINK
EBI 4/2016 Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za grudzień 2015 r. LINK
EBI 3/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r. LINK
EBI 2/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r. LINK
EBI 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku LINK

 

Rok 2015:

EBI 45/2015 Zakończenie inwestycji dla RWE Polska S.A. przez spółkę zależną LINK
EBI 44/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2015 r. LINK
EBI 43/2015 Podpisanie Joint Venture Agreement dotyczącego technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB) LINK
EBI 42/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. LINK
EBI 41/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2015 r. LINK
EBI 40/2015 List intencyjny w sprawie finansowania projektu HALEMBA PV LINK
EBI 39/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2015 r. LINK
EBI 38/2015 Porozumienie intencyjne pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Novavis S.A. LINK
EBI 37/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału LINK
EBI 36/2015 Podpisanie „Memorandum” w sprawie budowy fabryki systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB) LINK
EBI 35/2015 Podpisanie Exclusive Cooperation Agreement z North China Power Engineering Co., Ltd. LINK
EBI 34/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2015 r. LINK
EBI 33/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. LINK
EBI 32/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2015 r. LINK
EBI 31/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 30/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 29/2015 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 28/2015 Przedterminowy wykup obligacji serii A LINK
EBI 27/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2015 r. LINK
EBI 26/2015 Wygrana spółki zależnej w przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznych dla RWE Polska S.A. LINK
EBI 25/2015 Komunikat Zarządu Novavis S.A. odnośnie spadku kursu akcji LINK
EBI 24/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. LINK
EBI 23/2015 Wycofanie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. LINK
EBI 22/2015 Wyjaśnienie w sprawie braku publikacji skonsolidowanego raportu rocznego LINK
EBI 21/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2015 r. LINK
EBI 20/2015 Raport Roczny spółki Novavis S.A. za rok obrotowy 2014 LINK
EBI 19/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 18/2015 Zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. w alternatywnym systemie na Catalyst LINK
EBI 17/2015 Ustalenia Obligatariuszy w sprawie wycofania obligacji z notowań na rynku Catalyst oraz przedterminowego ich wykupu LINK
EBI 16/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. LINK
EBI 15/2015 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej LINK
EBI 14/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2015 r. LINK
EBI 13/2015 Informacja o spotkaniu Obligatariuszy LINK
EBI 12/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2015 r. LINK
EBI 11/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki LINK
EBI 10/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2015 r. LINK
EBI 9/2015 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej LINK
EBI 8/2015 Zamknięcie subskrypcji akcji serii D LINK
EBI 7/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału LINK
EBI 6/2015 Podpisanie umowy doradczej LINK
EBI 5/2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. LINK
EBI 4/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2015 r. LINK
EBI 3/2015 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 2/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2014 r. LINK
EBI 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku LINK

 

Rok 2014:

EBI 72/2014 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A LINK
EBI 71/2014 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B LINK
EBI 70/2014 Podpisanie umowy z Biogazownia Myślibórz sp. z o.o. LINK
EBI 69/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2014 LINK
EBI 68/2014 Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A LINK
EBI 67/2014 Odmowa rejestracji akcji serii D i incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego LINK
EBI 66/2014 Zawarcie umowy kupna udziałów spółki CAC PV sp. z o.o. LINK
EBI 65/2014 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 64/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 4 grudnia 2014 r. LINK
EBI 63/2014 Podpisanie “Memorandum” z North China Power Engineering Co., Ltd. LINK
EBI 62/2014 Założenia strategii rozwoju Novavis Spółka Akcyjna na lata 2015 – 2018 LINK
EBI 61/2014 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. LINK
EBI 60/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2014 LINK
EBI 59/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 58/2014 Umowa z Santander Consumer Bank S.A. LINK
EBI 57/2014 Umowy na 7 kW w projekcie „Prosument” LINK
EBI 56/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2014 LINK
EBI 55/2014 Umowa z Credit Agricole Bank Polska S.A. LINK
EBI 54/2014 Zawarcie istotnej umowy LINK
EBI 53/2014 Podpisanie umowy o współpracę LINK
EBI 52/2014 Podpisanie umowy na realizację farmy fotowoltaicznej w Dubience LINK
EBI 51/2014 Podpisanie istotnej umowy na zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 80 MW LINK
EBI 50/2014 Podpisanie umowy na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych LINK
EBI 49/2014 Aktualizacja strategii inwestycyjnej na lata 2015-2018 LINK
EBI 48/2014 Podpisanie istotnej umowy LINK
EBI 47/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2014 LINK
EBI 46/2014 Podpisanie umowy o współpracy z Euro R.B.R. sp. z o.o. LINK
EBI 45/2014 Podpisanie umowy na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej wraz z trackerem LINK
EBI 44/2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. LINK
EBI 43/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2014 LINK
EBI 42/2014 Odwołanie prognoz finansowych LINK
EBI 41/2014 Zamknięcie subskrypcji akcji serii D LINK
EBI 40/2014 Umowa partnerska z producentem inwerterów LINK
EBI 39/2014 Podpisanie Umowy z „SITEL POLAND” sp. z o.o. LINK
EBI 38/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2014 LINK
EBI 37/2014 Podpisanie umowy przedwstępnej LINK
EBI 36/2014 Otrzymanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej LINK
EBI 35/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2014 LINK
EBI 34/2014 Odpowiedź na pytania Akcjonariuszy LINK
EBI 33/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału LINK
EBI 32/2014 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 31/2014 Podpisanie listu intencyjnego LINK
EBI 30/2014 Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. LINK
EBI 29/2014 Harmonogram publikacji skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta LINK
EBI 28/2014 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego Novavis S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku LINK
EBI 27/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2014 LINK
EBI 26/2014 Podpisanie porozumienia inwestycyjnego na finansowanie typu Equity Line Financing LINK
EBI 25/2014 Uruchomienie sklepu internetowego E-VOOLT LINK
EBI 24/2014 Podpisanie umowy partnerstwa handlowego z SELFA GE S.A. LINK
EBI 23/2014 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 22/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 25 kwietnia 2014 r. LINK
EBI 21/2014 Sprzedaż aktywów finansowych o istotnej wartości LINK
EBI 20/2014 Śmierć Członka Rady Nadzorczej spółki Novavis S.A. LINK
EBI 19/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2014 LINK
EBI 18/2014 Podpisanie umowy dystrybucyjnej z „WARMar Marcin Michalski” LINK
EBI 17/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 16/2014 Nabycie akcji oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego LINK
EBI 15/2014 Raport Roczny spółki Novavis S.A. za rok obrotowy 2013 LINK
EBI 14/2014 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego Novavis S.A. za rok obrotowy 2013 LINK
EBI 13/2014 Zrealizowanie „prosumenckiej” instalacji fotowoltaicznej LINK
EBI 12/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2014 LINK
EBI 11/2014 Zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LINK
EBI 10/2014 Podwyższenie kapitału w spółce zależnej LINK
EBI 9/2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. LINK
EBI 8/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2014 roku LINK
EBI 7/2014 Zawarcie umowy kupna udziałów spółki SPV ENERGIA sp. z o.o. LINK
EBI 6/2014 Podpisanie umowy z XDISC S.A. LINK
EBI 5/2014 Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Helios Group sp. z o.o. LINK
EBI 4/2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2013 roku LINK
EBI 3/2014 Podpisanie umowy z Sunerg Solar S.R.L. LINK
EBI 2/2014 Podpisanie umowy o dystrybucji z AluDOM LINK
EBI 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku LINK

 

Rok 2013:

EBI 33/2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2013 roku LINK
EBI 32/2013 Powołanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok LINK
EBI 31/2013 Podpisanie umowy partnerskiej z INWESTBUD Holding Sp. z o.o. Sp. K. LINK
EBI 30/2013 Powołanie Zarządu w spółce zależnej LINK
EBI 29/2013 Zawarcie umowy kupna udziałów spółki Chata sp. z o.o. LINK
EBI 28/2013 Uzupełnienie Raportu Kwartalnego EBI nr 26/2013 LINK
EBI 27/2013 Podpisanie umowy na pierwszą „prosumencką” instalację Emitenta LINK
EBI 26/2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. LINK
EBI 25/2013 Korekta raportu miesięcznego za październik 2013 roku LINK
EBI 24/2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2013 roku LINK
EBI 23/2013 Korekta prognozy wyników finansowych na 2013 rok LINK
EBI 22/2013 Podpisanie umowy partnerskiej z EL-PUK S.A. LINK
EBI 21/2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2013 roku LINK
EBI 20/2013 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy LINK
EBI 19/2013 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy LINK
EBI 18/2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2013 roku LINK
EBI 17/2013 Korekta strategii dotyczącej budowy sieci sprzedażowej VOOLT LINK
EBI 16/2013 Zmiana Autoryzowanego Doradcy LINK
EBI 15/2013 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku LINK
EBI 14/2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. LINK
EBI 13/2013 Zrealizowanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej LINK
EBI 12/2013 Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ” w zakresie publikacji raportów miesięcznych LINK
EBI 11/2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2013 roku LINK
EBI 10/2013 Umowa dystrybucyjna z „PHONO SOLAR” LINK
EBI 9/2013 Podpisanie umowy z „Ulica Solar” LINK
EBI 8/2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu LINK
EBI 7/2013 Prognoza wyników finansowych Novavis S.A. za II kwartał 2013 roku LINK
EBI 6/2013 Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego LINK
EBI 5/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku LINK
EBI 4/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii C Spółki NOVAVIS S.A. LINK
EBI 3/2013 Rejestracja akcji serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. LINK
EBI 2/2013 Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect LINK
EBI 1/2013 Uzyskanie dostępu do EBI LINK