Raporty bieżące

Wszelkie raporty opublikowane dotychczas przez Novavis Spółkę Akcyjną dostępne są pod poniższymi adresami:

Raporty ESPI: LINK

Raporty EBI: LINK

– W BUDOWIE –

Rok 2017:

EBI 21/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2017 r. LINK
EBI 20/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. LINK
EBI 19/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2017 r. LINK
EBI 18/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2017 r. LINK
EBI 17/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2017 r. LINK
EBI 16/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. LINK
EBI 15/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2017 r. LINK
EBI 14/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2017 r. LINK
EBI 13/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. LINK
EBI 12/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2017 r. LINK
EBI 11/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 10/2017 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2016 LINK
EBI 9/2017 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem LINK
EBI 8/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. LINK
EBI 7/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2017 r. LINK
EBI 6/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2017 r. LINK
EBI 5/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2017 r. LINK
EBI 4/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. LINK
EBI 3/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2017 r. LINK
EBI 2/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2016 r. LINK
EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku LINK

 

Rok 2016:

EBI 35/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2016 r. LINK
EBI 34/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. LINK
EBI 33/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2016 r. LINK
EBI 32/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2016 r. LINK
EBI 31/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2016 r. LINK
EBI 30/2016 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 29/2016 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą LINK
EBI 28/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. LINK
EBI 27/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2016 r. LINK
EBI 26/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r. LINK
EBI 25/2016 Uzupełnienie i korekta Raportu Rocznego za 2015 rok LINK
EBI 24/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2016 r. LINK
EBI 23/2016 Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 20/2016 LINK
EBI 22/2016 Sprostowanie do raportu bieżącego RB 18/2016 LINK
EBI 21/2016 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015 LINK
EBI 20/2016 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 19/2016 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 18/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach LINK
EBI 17/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2016 r. LINK
EBI 16/2016 Wniosek Zarządu o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2016 roku LINK
EBI 15/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 14/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego LINK
EBI 13/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. LINK
EBI 12/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2016 r. LINK
EBI 11/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki LINK
EBI 10/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2016 r. LINK
EBI 9/2016 Zamknięcie subskrypcji akcji serii E LINK
EBI 8/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2016 r. LINK
EBI 7/2016 Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny” LINK
EBI 6/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. LINK
EBI 5/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r. LINK
EBI 4/2016 Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za grudzień 2015 r. LINK
EBI 3/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r. LINK
EBI 2/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r. LINK
EBI 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku LINK

 

Rok 2015:

EBI 45/2015 Zakończenie inwestycji dla RWE Polska S.A. przez spółkę zależną LINK
EBI 44/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2015 r. LINK
EBI 43/2015 Podpisanie Joint Venture Agreement dotyczącego technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB) LINK
EBI 42/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. LINK
EBI 41/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2015 r. LINK
EBI 40/2015 List intencyjny w sprawie finansowania projektu HALEMBA PV LINK
EBI 39/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2015 r. LINK
EBI 38/2015 Porozumienie intencyjne pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Novavis S.A. LINK
EBI 37/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału LINK
EBI 36/2015 Podpisanie „Memorandum” w sprawie budowy fabryki systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB) LINK
EBI 35/2015 Podpisanie Exclusive Cooperation Agreement z North China Power Engineering Co., Ltd. LINK
EBI 34/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2015 r. LINK
EBI 33/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. LINK
EBI 32/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2015 r. LINK
EBI 31/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 30/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LINK
EBI 29/2015 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 28/2015 Przedterminowy wykup obligacji serii A LINK
EBI 27/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2015 r. LINK
EBI 26/2015 Wygrana spółki zależnej w przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznych dla RWE Polska S.A. LINK
EBI 25/2015 Komunikat Zarządu Novavis S.A. odnośnie spadku kursu akcji LINK
EBI 24/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. LINK
EBI 23/2015 Wycofanie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. LINK
EBI 22/2015 Wyjaśnienie w sprawie braku publikacji skonsolidowanego raportu rocznego LINK
EBI 21/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2015 r. LINK
EBI 20/2015 Raport Roczny spółki Novavis S.A. za rok obrotowy 2014 LINK
EBI 19/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał LINK
EBI 18/2015 Zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. w alternatywnym systemie na Catalyst LINK
EBI 17/2015 Ustalenia Obligatariuszy w sprawie wycofania obligacji z notowań na rynku Catalyst oraz przedterminowego ich wykupu LINK
EBI 16/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. LINK
EBI 15/2015 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej LINK
EBI 14/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2015 r. LINK
EBI 13/2015 Informacja o spotkaniu Obligatariuszy LINK
EBI 12/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2015 r. LINK
EBI 11/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki LINK
EBI 10/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2015 r. LINK
EBI 9/2015 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej LINK
EBI 8/2015 Zamknięcie subskrypcji akcji serii D LINK
EBI 7/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału LINK
EBI 6/2015 Podpisanie umowy doradczej LINK
EBI 5/2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. LINK
EBI 4/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2015 r. LINK
EBI 3/2015 Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy LINK
EBI 2/2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2014 r. LINK
EBI 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku LINK

 

Rok 2014:

EBI 72/2014 LINK
EBI 71/2014 LINK
EBI 70/2014 LINK
EBI 69/2014 LINK
EBI 68/2014 LINK
EBI 67/2014 LINK
EBI 66/2014 LINK
EBI 65/2014 LINK
EBI 64/2014 LINK
EBI 63/2014 LINK
EBI 62/2014 LINK
EBI 61/2014 LINK
EBI 60/2014 LINK
EBI 59/2014 LINK
EBI 58/2014 LINK
EBI 57/2014 LINK
EBI 56/2014 LINK
EBI 55/2014 LINK
EBI 54/2014 LINK
EBI 53/2014 LINK
EBI 52/2014 LINK
EBI 51/2014 LINK
EBI 50/2014 LINK
EBI 49/2014 LINK
EBI 48/2014 LINK
EBI 47/2014 LINK
EBI 46/2014 LINK
EBI 45/2014 LINK
EBI 44/2014 LINK
EBI 43/2014 LINK
EBI 42/2014 LINK
EBI 41/2014 LINK
EBI 40/2014 LINK
EBI 39/2014 LINK
EBI 38/2014 LINK
EBI 37/2014 LINK
EBI 36/2014 LINK
EBI 35/2014 LINK
EBI 34/2014 LINK
EBI 33/2014 LINK
EBI 32/2014 LINK
EBI 31/2014 LINK
EBI 30/2014 LINK
EBI 29/2014 LINK
EBI 28/2014 LINK
EBI 27/2014 LINK
EBI 26/2014 LINK
EBI 25/2014 LINK
EBI 24/2014 LINK
EBI 23/2014 LINK
EBI 22/2014 LINK
EBI 21/2014 LINK
EBI 20/2014 LINK
EBI 19/2014 LINK
EBI 18/2014 LINK
EBI 17/2014 LINK
EBI 16/2014 LINK
EBI 15/2014 LINK
EBI 14/2014 LINK
EBI 13/2014 LINK
EBI 12/2014 LINK
EBI 11/2014 LINK
EBI 10/2014 LINK
EBI 9/2014 LINK
EBI 8/2014 LINK
EBI 7/2014 LINK
EBI 6/2014 LINK
EBI 5/2014 LINK
EBI 4/2014 LINK
EBI 3/2014 LINK
EBI 2/2014 LINK
EBI 1/2014 LINK

 

Rok 2013:

EBI 45/2015 LINK
EBI 44/2015 LINK
EBI 43/2015 LINK
EBI 42/2015 LINK
EBI 41/2015 LINK
EBI 40/2015 LINK
EBI 39/2015 LINK
EBI 38/2015 LINK
EBI 37/2015 LINK
EBI 36/2015 LINK
EBI 35/2015 LINK
EBI 34/2015 LINK
EBI 33/2015 LINK
EBI 32/2015 LINK
EBI 31/2015 LINK
EBI 30/2015 LINK
EBI 29/2015 LINK
EBI 28/2015 LINK
EBI 27/2015 LINK
EBI 26/2015 LINK
EBI 25/2015 LINK
EBI 24/2015 LINK
EBI 23/2015 LINK
EBI 22/2015 LINK
EBI 21/2015 LINK
EBI 20/2015 LINK
EBI 19/2015 LINK
EBI 18/2015 LINK
EBI 17/2015 LINK
EBI 16/2015 LINK
EBI 15/2015 LINK
EBI 14/2015 LINK
EBI 13/2015 LINK
EBI 12/2015 LINK
EBI 11/2015 LINK
EBI 10/2015 LINK
EBI 9/2015 LINK
EBI 8/2015 LINK
EBI 7/2015 LINK
EBI 6/2015 LINK
EBI 5/2015 LINK
EBI 4/2015 LINK
EBI 3/2015 LINK
EBI 2/2015 LINK
EBI 1/2015 LINK