Raporty roczne

Raporty roczne:

Rok 2013:

Raport Roczny Novavis za 2013 rok (RR 14/2014) Pobierz PDF rozmiar: 576.3 kB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Finansowe (RR 14/2014) Pobierz PDF rozmiar: 4653.1 kB (4.6 MB)
Załącznik #2 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki (RR 14/2014) Pobierz PDF rozmiar: 1665.9 kB (1.6 MB)
Załącznik #3 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta (RR 14/2014) Pobierz PDF rozmiar: 9727.6 kB (9.7 MB)
Załącznik #4 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 14/2014) Pobierz PDF rozmiar: 1907.3 kB (1.9 MB)

 

Rok 2014:

Raport Roczny Novavis za 2014 rok (RR 20/2015) Pobierz PDF rozmiar: 576.6 kB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Finansowe (RR 20/2015) Pobierz PDF rozmiar: 4626.2 kB (4.6 MB)
Załącznik #2 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki (RR 20/2015) Pobierz PDF rozmiar: 5834.9 kB (5.8 MB)
Załącznik #3 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta (RR 20/2015) Pobierz PDF rozmiar: 8044.8 kB
Załącznik #4 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 20/2015) Pobierz PDF rozmiar: 1905.7 kB (1.9 MB)

 

Rok 2015:

Raport Roczny Novavis za 2015 rok (RB 25/2016) Pobierz PDF rozmiar: 629.9 kB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej (RB 25/2016) Pobierz PDF rozmiar: 8120.0 kB
Załącznik #2 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 (RR 21/2016) Pobierz PDF rozmiar: 7963.4 kB
Załącznik #3 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 (RB 25/2016) Pobierz PDF rozmiar: 15407.5 kB
Załącznik #4 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta –  Novavis S.A. (RR 21/2016) Pobierz PDF rozmiar: 16374.1 kB
Załącznik #5 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Grupa Novavis (RB 25/2016) Pobierz PDF rozmiar: 9688.8 kB
Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 21/2016) Pobierz PDF rozmiar: 2643.9 kB

 

Rok 2016:

Raport Roczny Novavis za 2016 rok (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 863.8 kB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 7739.8 kB
Załącznik #2 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 11991.5 kB
Załącznik #3 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 14421.3 kB
Załącznik #4 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Novavis S.A. (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 15063.2 kB
Załącznik #5 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Grupa Novavis (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 10565.1 kB
Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 10/2017) Pobierz PDF rozmiar: 3055.9 kB