Raporty kwartalne

Raporty kwartalne:

Rok 2018:

Raport kwartalny za  I kwartał 2018 (RK 8/2018)  Pobierz PDF rozmiar: 801.9 kB
Raport kwartalny za II kwartał 2018 (RK 16/2018)  Pobierz PDF rozmiar: 898.3 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2018
Raport kwartalny za IV kwartał 2018

Rok 2017:

Raport kwartalny za  I kwartał 2017 (RK 8/2017)  Pobierz PDF rozmiar: 1136.9 kB
Raport kwartalny za II kwartał 2017 (RK 16/2017)  Pobierz PDF rozmiar: 1216.9 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2017 (RK 20/2017)  Pobierz PDF rozmiar: 1209.2 kB
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 (RK 4/2018)  Pobierz PDF rozmiar: 905.5 kB

 

Rok 2016:

Raport kwartalny za I kwartał 2016 (RK 13/2016)  Pobierz PDF rozmiar: 899.1 kB
Raport kwartalny za II kwartał 2016 (RK 28/2016)  Pobierz PDF rozmiar: 1105.9 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2016 (RK 34/2016)  Pobierz PDF rozmiar: 1209.4 kB
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 (RK 4/2017)  Pobierz PDF rozmiar: 1166.7 kB

Rok 2015:

Raport kwartalny za I kwartał 2015 (RK 16/2015)  Pobierz PDF rozmiar: 848.6 kB
Raport kwartalny za II kwartał 2015 (RK 33/2015)  Pobierz PDF rozmiar: 1066.3 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2015 (RK 42/2015)  Pobierz PDF rozmiar: 1027.6 kB
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 (RK 6/2016)  Pobierz PDF rozmiar: 1042.6 kB

Rok 2014:

Raport kwartalny za I kwartał 2014 (RK 30/2014)  Pobierz PDF rozmiar: 846.2 kB
Raport kwartalny za II kwartał 2014 (RK 44/2014)  Pobierz PDF rozmiar: 885.1 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2014 (RK 61/2014)  Pobierz PDF rozmiar: 884.7 kB
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 (RK 5/2015)  Pobierz PDF rozmiar: 897.5 kB

Rok 2013:

Raport kwartalny za II kwartał 2013 (RK 14/2013)  Pobierz PDF rozmiar: 590.7 kB
Raport kwartalny za II kwartał 2013 [po korekcie] (RK 15/2013)  Pobierz PDF rozmiar: 590.7 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2013 (RK 26/2013)  Pobierz PDF rozmiar: 664.5 kB
Raport kwartalny za III kwartał 2013 [po uzupełnieniu] (RK 28/2013)  Pobierz PDF rozmiar: 699.9 kB
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 (RK 9/2014)  Pobierz PDF rozmiar: 732.4 kB