DOKUMENTY

Dokumenty korporacyjne:

Aktualny Statut Spółki (po ZWZA z dnia 29.07.2016 roku) Pobierz PDF rozmiar: 212.4 kB
Aktualny Odpis z Rejestru Przedsiębiorców (z dnia 01.09.2016) Pobierz PDF rozmiar: 18.4 kB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz PDF rozmiar: 431.0 kB
Regulamin Rady Nadzorczej Novavis S.A. Pobierz PDF rozmiar: 459.9 kB
Nota Informacyjna Novavis S.A. dla obligacji serii A Pobierz PDF rozmiar: 2.5 MB
Prezentacja Zarządu z debiutu obligacji serii A (12.01.2015) Pobierz PDF rozmiar: 303 kB
Dokument Informacyjny Novavis S.A. dla akcji serii A i B Pobierz PDF rozmiar: 1.7 MB