EBI 5/2016: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2016

EBI 3/2016: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2015

EBI 4/2016: Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna (?Emitent?) informuje, że w związku z prawdopodobnym błędem systemu informatycznego raport miesięczny Emitenta za grudzień 2015 roku został omyłkowo zdublowany. W związku z powyższym za nieważny uznaje się komunikat bieżący numer RB 2/2016 (bez załącznika), zaś poprawnym jest komunikat bieżący numer RB 3/2016.

Ponadto w treści samego raportu dokonuje się zmiany z ?RB 2/2016? na ?RB 3/2016?. Zarząd Emitenta dopilnuje by dalsza numeracja komunikatów bieżących i okresowych przebiegała bez podobnych problemów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 1/2016: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– 12 lutego 2016 roku – raport okresowy za IV kwartał 2015 roku,
– 13 maja 2016 roku – raport okresowy za I kwartał 2016 roku,
– 12 sierpnia 2016 roku – raport okresowy za II kwartał 2016 roku,
– 14 listopada 2016 roku – raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Raport roczny:
– 3 czerwca 2016 roku – raport roczny za 2015 rok.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu