EBI 8/2019: Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za I Q 2019.pdf

EBI 7/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za kwiecień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Kwiecień 2019.pdf

EBI 6/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2019.pdf

ESPI 2/2019: Zwycięstwo w przetargu przez spółkę zależną od Novavis S.A.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) został powiadomiony przez Zarząd CAC PV sp. z o.o. (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis) o wygraniu przez CAC PV sp. z o.o. przetargu na generalne wykonawstwo prac termomodernizacyjnych wraz z montażem dachowej instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią, a także wymianą oświetlenia na energooszczędne. Projekt zrealizowany zostanie w Warszawie, a termin jego wykonania przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku. Projekt jest finansowany i rozliczany według zasad i procedur obowiązujących w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś wartość środków kwalifikowanych wynosi jeden milion złotych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na polskim rynku.

 

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy. W opinii Zarządu Emitenta, realizacja kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w roku obrotowym 2019.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 5/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2019

ESPI 1/2019: Osiągnięcie istotnego etapu w realizacji umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

W dniu 25 lutego 2019 roku Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) został powiadomiony przez Zarząd CAC PV sp. z o.o. (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis) o  doprowadzeniu przez zespół CAC PV do podpisania przez jednego z klientów zewnętrznych umowy na dzierżawę stu hektarów gruntów przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 50 MWp. Tym samym zrealizowany został pierwszy etap umowy deweloperskiej, której celem jest uzyskanie dla zleceniodawcy prawomocnego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej (szacowany termin to IV kwartał 2019 roku lub I kwartał 2020 roku). Umowa zawiera zapis o dalszym udziale CAC PV sp. z o.o. w projekcie na etapie budowy.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na ważny etap w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Novavis.

EBI 4/2019: Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2018

EBI 3/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2019

EBI 2/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2018

EBI 1/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2019 roku – raport okresowy za IV kwartał 2018 roku,

– 14 maja 2019 roku – raport okresowy za I kwartał 2019 roku,

– 14 sierpnia 2019 roku – raport okresowy za II kwartał 2019 roku,

– 14 listopada 2019 roku – raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

 

Raport roczny:

– 31 maja 2019 roku – raport roczny za 2018 rok.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

 

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu