EBI 21/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2018

EBI 19/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za październik 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Październik 2018

EBI 18/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Wrzesień 2018

EBI 17/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Sierpień 2018

EBI 15/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2018 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Lipiec 2018

EBI 14/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za czerwiec 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Czerwiec 2018

EBI 13/2018: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Protokół z ZWZA Novavis S.A. z dnia 27.06.2018.pdf rozmiar: 138.9 KB

ESPI 4/2018: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku:

 

  1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,31%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%

 

  1. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 10,95%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 216 827 akcji, które uprawniają do wykonania 6 216 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,82% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Obecnych i reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było pięciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 152 387 akcji, które uprawniają do wykonania 6 152 387 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,05% kapitału akcyjnego Spółki.

 

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu